cc logo

היחידה להוראה נתמכת מחשב
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה

univ logo

01.jpg

אולפן ועידת הוידאו

אולפן ועידת הוידאו תוכנן ועוצב עבור שתי מטרות:
1) ועידות וידאו בין חוקרים, אנשי סגל ומנהל באוניברסיטה לבין עמיתים בארץ ובעולם. בחדר קיים שולחן אובלי עם 18 מקומות ישיבה משני צדי השולחן. כל צד, רואה על מסך ממול את האנשים המשתתפים בועידת הוידאו באתר המרוחק.
2) כיתת לימוד. ניתן לקבל הרצאה מרחוק או להעביר הרצאה לכתה מרוחקת.

האולפן מתאים לכיתות עד 55 משתתפים. האולפן ממוקם בבנין הראשי, קומה 6, חדר 606. ראה מפת הגעה מצומת נשר.

 606a

 

באמצעות המערכת ניתן לשדר כנסים ב"שידור חי" באינטרנט. כמו כן, ניתן להקליט את ההרצאות ולהעלותם לשרת הוידאו לצפייה בעתיד (וידאו על פי דרישה).

 room6064a

במהלך ההרצאה, המרצה יכול להשתמש במכשירים הבאים המותקנים בפודיום מרצה:

  • חיבור למחשב נייד לצורך הצגת מצגות, אתרים, סרטים ועוד. חיבור נוסף למחשב נייד קיים בשולחן דיונים.
  • ניתן להשתמש במצלמת מסמכים להצגת דפים, שקפים חפצים ועוד.
  • הקרנת סרטים משרת הוידאו.

ראה שרטוט סכמטי המתאר את הציודים המותקנים באולפן.

השירות ניתן בתשלום. ר' תעריפי השימוש.

ליחידות האוניברסיטה, לחץ להורדת טופס בעברית להזמנת האולפן, או הרשם באמצעות טופס מקוון.

For public and private organization, press on the Form in English for videoconference booking, or fill the on-line form.

יצירת קשר

אסתי לוי, מנהלת היחידה להוראה נתמכת מחשב

משרד: פנימי: 57270

דוא"ל: eperez@univ.haifa.ac.il