cc logo

היחידה להוראה נתמכת מחשב
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה

univ logo

01.jpg

כתבות על שימוש במערכת ועידת וידאו

בסמסטר קיץ תשע"ב התקיים בחדר 606 קורס מקוון מלא באמצעות מערכת ועידת וידאו. הקורס התקיים פעמיים בשבוע בימי שני ורביעי בין השעות 16:00-18:00 בין סטודנטים מאוניברסיטת חיפה לבין סטודנטים מאוניברסיטת ג'ורגיה.

להלן כתבה שהתפרסמה ב- Haifa, Georgia universities team up via technology - Jerusalem Post​

---

כתבה של ביה"ס ללימודי חו"ל על שימוש במערכת ועידת וידאו בסמסטר קיץ תשע"ב בין סטודנטים מאוניברסיטת חיפה לבין סטודנטים מאוניברסיטת ג'ורג'יה בתאריך 19-2-2012


תעריפי שימוש בשירותי הווידיאו

מערכת ועידת וידאו באודיטוריום-מוזיאון הכט

מערכת ועידת וידאו מותקנת באודיטוריום מוזיאון-הכט עבור אירועים וכנסים רבי משתתפים. האודיטוריום מכיל כ-400 מקומות ישיבה.

המערכת היא מסוג VSX8000 של חברת פוליקום. המערכת מחוברת ברשת IP וניתנת לחיבור גם בקווי ISDN דרך רכזת הוידאו (MCU). ניתוב ושליטה (Pan-Tilt-Zoom) על המצלמות, עוצמת הקול ועוד מתבצעים באמצעות שלט מתוכנת מסוג Crestron המאפשר שליטה על כל מרכיבי המערכת מכל מקום באודיטוריום.

באמצעות המערכת ניתן לשדר כנסים ב"שידור חי" באינטרנט. כמו כן, ניתן להקליט את ההרצאות ולהעלות אותם לשרת הוידאו לצפייה בעתיד (וידאו על פי דרישה). 

 hechtb

 

מצלמת מרצה/פנל

מצלמה זו מצלמת את המרצה או הדוברים בפנל שנמצאים על הבמה.

 hecht2

 

מצלמת קהל
מצלמה זו מצלמת את הדובר מתוך קהל המשתתפים. 

 hecht1

ראה מפה הגעה מצומת נשר למוזיאון-אודיטוריום הכט.

השירות ניתן בתשלום. ר' תעריפי השימוש.

ליחידות האוניברסיטה, לחץ להורדת טופס בעברית להזמנת האולפן, או הרשם באמצעות טופס מקוון.

For public and private organization, press on the Form in English for videoconference bookingor fill the on-line form

רכזת וידאו

 

מה זה רכזת וידאו ?

karnit29122008aכאשר יש לנו צורך לנהל ועידת וידאו עם מספר אתרים בו זמנית ואנו רוצים לעשות זאת בצורה איכותית, נעדיף להשתמש ברכזת וידאו (MCU-Multipoint Control Unit). רכזת וידאו היא מערכת המאפשרת קבלת שיחות וידאו בו זמנית ממספר מערכות ועידת וידאו ושליחת תמונה אחת לכולם. כתוצאה מכך, נוצר מצב שמספר משתמשים ממקומות שונים משתתפים בועידת וידאו אחת וכולם רואים ושומעים את כולם.
ניתן לחבר לאותה ועידה גם שיחות וידאו וגם שיחות אודיו (חיבור לטלפון שולחני או נייד). 

ברכזת וידאו ניתן ליצור מספר ועידות וידאו שונות בו זמנית שמוגדרים כ"חדרים סגורים". כלומר, אין קשר חוזי ושמע בין הועידות השונות.

ניתן לשלוט בלחיצת כפתור על תצוגת הוידאו. יש אפשרות לשלוח ולהציג לכל המשתתפים וידאו ממקור אחד. מצב זה שימושי כאשר מתקיימת הרצאה מאתר מסוים ורוצים להעביר אותה בצורה ברורה ובחלון גדול לכל המשתתפים. כמו כן, ניתן לפצל את התמונה ולהציג מספר אתרים בחלון מפוצל. מצב זה שימושי כאשר מתקיים דיון בין המשתתפים ולכולם יש קשר עין עם כולם.

רכזת הוידאו באוניברסיטת חיפה היא מסוג MGC-50 של חברת Polycom. המערכת מסוגלת לחבר עד 12 אתרים בו זמנית בארץ ובעולם ברשת IP וברשת ISDN.

 

 participants

אולפן ועידת הוידאו

אולפן ועידת הוידאו תוכנן ועוצב עבור שתי מטרות:
1) ועידות וידאו בין חוקרים, אנשי סגל ומנהל באוניברסיטה לבין עמיתים בארץ ובעולם. בחדר קיים שולחן אובלי עם 18 מקומות ישיבה משני צדי השולחן. כל צד, רואה על מסך ממול את האנשים המשתתפים בועידת הוידאו באתר המרוחק.
2) כיתת לימוד. ניתן לקבל הרצאה מרחוק או להעביר הרצאה לכתה מרוחקת.

האולפן מתאים לכיתות עד 55 משתתפים. האולפן ממוקם בבנין הראשי, קומה 6, חדר 606. ראה מפת הגעה מצומת נשר.

 606a

 

באמצעות המערכת ניתן לשדר כנסים ב"שידור חי" באינטרנט. כמו כן, ניתן להקליט את ההרצאות ולהעלותם לשרת הוידאו לצפייה בעתיד (וידאו על פי דרישה).

 room6064a

במהלך ההרצאה, המרצה יכול להשתמש במכשירים הבאים המותקנים בפודיום מרצה:

  • חיבור למחשב נייד לצורך הצגת מצגות, אתרים, סרטים ועוד. חיבור נוסף למחשב נייד קיים בשולחן דיונים.
  • ניתן להשתמש במצלמת מסמכים להצגת דפים, שקפים חפצים ועוד.
  • הקרנת סרטים משרת הוידאו.

ראה שרטוט סכמטי המתאר את הציודים המותקנים באולפן.

השירות ניתן בתשלום. ר' תעריפי השימוש.

ליחידות האוניברסיטה, לחץ להורדת טופס בעברית להזמנת האולפן, או הרשם באמצעות טופס מקוון.

For public and private organization, press on the Form in English for videoconference booking, or fill the on-line form.

יצירת קשר

אסתי לוי, מנהלת היחידה להוראה נתמכת מחשב

משרד: פנימי: 57270

דוא"ל: eperez@univ.haifa.ac.il