cc logo

היחידה להוראה נתמכת מחשב
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה

univ logo

02.jpg

תעריפי שימוש בשירותי הווידיאו

שירותי וידיאו לסגל האקדמי באוניברסיטת חיפה

להלן רשימת שירותי הווידיאו הניתנים כיום על ידי היחידה להוראה נתמכת מחשב. להזמנת השירותים, אנא צרו קשר עם צוות התמיכה של היחידה.

שירות

תעריף

הערות

הקלטת שיעורים \ שיעורי השלמה \ ק.   מתוקשבים במלואם \ הרצאות אורח באולפן האקדמי

חינם

כולל עריכה ואחסון על שרתי   הווידיאו של היחידה

הקלטת שיעורים הנלמדים בכיתה   באמצעות מערכת אוטומטית

חינם

אולמות:   165, 363, 616, 715.

הקלטת מרצה אורח בכיתה

חינם

אולמות:   165, 363, 616, 715.

העברת שיעור בשידור חי (Live Broadcast) והקלטתו

חינם

מהקמפוס => לבתי הסטודנטים

מכל מחשב המחובר לאינטרנט =>   בתי הסטודנטים

תשתית לסדנאות צילום

חינם

לחוגים רלוונטיים למשל החוג   לתקשורת ותרבות הקולנוע

שילוב ווידיאו בהוראה

חינם

רק חומרים המותרים על פי חוק   זכויות יוצרים

חדר סימולציות בקרוב

חינם

 

 

 

שירותים בתשלום לקהילת האוניברסיטה

להלן רשימת שירותי הווידיאו בתשלום הניתנים כיום על ידי היחידה להוראה נתמכת מחשב. להזמנת השירותים, אנא צרו קשר עם שי שפילר (טל': 04-8288955).

 

שירות

תעריף

הערות

צילום כנסים \ ימי עיון (ע"י צלם)

200     / שעה

בקמפוס

צילום כנסים \ ימי עיון באולם 606

200 / שעה

באולם 606

צילום כנסים \ ימי עיון באמצעות   מערכת הקלטות אוטומטית

150 / שעה

באולמות:   165, 363, 616, 715.

שיחות וועידה באמצעות תשתית ה- Video Conference (606 והכט)

200 / שעה

כולל הקלטה

העברת Webinars

200 / שעה

מכל התקן המחובר לרשת האינטרנט (כולל   הקלטה לפי בקשה).

העברת שידורים חיים \ אירועים   בקמפוס דרך רשת האינטרנט \ שידור אירוע לאולם נוסף בקמפוס

200 / שעה

באמצעות שרת הווידיאו \ באמצעות   תוכנה ייעודית (הקלטה: תוספת 50   / שעה)

צילומי שטח

500 / שעה

 

עריכת ווידיאו

250 / שעה

 

עריכת ווידיאו בתוכנת After Effects

500 / שעה

 

 

שירותים לגורמי חוץ

להלן רשימת שירותי הווידיאו הניתנים לגורמי חוץ על ידי היחידה להוראה נתמכת מחשב. להזמנת השירותים, אנא צרו קשר עם שי שפילר (טל': 04-8288955).

 

שירות

עלות למוסדות   חינוך (בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות)

עלות לגורמי   חוץ אחרים

הקלטה / שימוש באולפן האקדמי

500 / שעה

500 / שעה

עריכה של חומרים שצולמו באולפן

250 / שעה

250 / שעה

שירות Video   Conference

350 / שעה

500 / שעה

שידורים חיים \ Webinars

350 / שעה

500 / שעה

יצירת קשר

שי שפילר, מנהל היחידה להוראה נתמכת מחשב

משרד: פנימי: 8955

דוא"ל: sspieler@univ.haifa.ac.il