cc logo

היחידה להוראה נתמכת מחשב
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה

univ logo

02.jpg

וידאו בפורמט Flash Video

flv_icon1
אגף מחשוב ומערכות מידע מתחזק את שרת ה-Flash Video (פורמט FLV). פורמט זה מאפשר צפייה מכל דפדפן ומערכת הפעלה.

מאות סרטים והרצאות מוקלטות משרת זה מקושרים מאתרי הקורסים.

יצירת קשר

שי שפילר, מנהל היחידה להוראה נתמכת מחשב

משרד: פנימי: 8955

דוא"ל: sspieler@univ.haifa.ac.il