cc logo

היחידה להוראה נתמכת מחשב
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה

univ logo

01.jpg

קיום ולתם באמצעות מערכת ועידת וידאו

סטודנטים הנקראים לשרות מילואים והמבקשים לקצר או לדחות את המילואים ומעוניינים להשתתף בולת"ם, יכולים להשתמש במערכת לועידת וידאו במקום לנסוע למקום הועדה. 

החל משנה"ל תשס"ה הפעילו אגף המיחשוב בשיתוף עם דיקנאט הסטודנטים, שירות מיוחד של השתתפות בולת"ם באמצעות ועידת וידאו.

הסטודנטים, המבקשים להשתתף בולת"ם באמצעות מערכת ועידת וידאו, מגיעים לאוניברסיטה כרגיל. בזמן שנקבע להם, הם מגיעים לאולפן הוידאו של אגף המיחשוב ומשתתפים בועידת וידאו מול הועדה בתל השומר.

לפרטים על הגשת ולת"ם באמצעות ועידת וידאו, ראה באתר דיקאנט הסטודנטים.

יצירת קשר

שי שפילר, מנהל היחידה להוראה נתמכת מחשב

משרד: פנימי: 8955

דוא"ל: sspieler@univ.haifa.ac.il