cc logo

היחידה להוראה נתמכת מחשב
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה

univ logo

01.jpg

הקלטת הרצאות, המרתם לפורמט דיגיטלי וצפייה באמצעות האינטרנט

אגף המיחשוב ממיר ועורך הרצאות, סרטים לצורכי מחקר והוראה, לפורמט דיגיטלי ושומר אותם בשרת הוידאו או על תקליטורים. הרצאות אלו מקושרות לתוכן הקורס של המרצה במערכת הקורסים המתוקשבים. סטודנטים הרשומים לקורס יכולים לצפות בהרצאות המוקלטות בכל שעות היום והלילה, מתוך הקמפוס או מהבית.

 

יצירת קשר

שי שפילר, מנהל היחידה להוראה נתמכת מחשב

משרד: פנימי: 8955

דוא"ל: sspieler@univ.haifa.ac.il