cc logo

היחידה להוראה נתמכת מחשב
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה

univ logo

02.jpg

שידורים חיים

השידורים הקרובים:

חדר 606


חדר 606

ביה"ס למדעי הים / החוג למדעים גיאו ימיים

סמינר מחלקתי
תשע"ז, סמסטר א' ו-ב', בימי שני 
שעות 13:00-14:00

“לשידור החי…”

מוזיאון הכט


מוזיאון הכט

ביה"ס למדעי הים / החוג למדעים גיאו ימיים

סמינר מחלקתי
תשע"ז, סמסטר א' ו-ב', בימי שני 
שעות 13:00-14:00

“לשידור החי…”
יצירת קשר

שי שפילר, מנהל היחידה להוראה נתמכת מחשב

משרד: פנימי: 8955

דוא"ל: sspieler@univ.haifa.ac.il